มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล และคณะจากประเทศจีน มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 โรงเรียน
 
1 โรงเรียนบ้านคันธง
2 โรงเรียนวัดมุขธารา
3 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา