มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในงาน เดิน วิ่ง เบญจมฯ ๑๑๘ ปี ฮาล์ฟมาราธอน 

 
 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 รถพยาบาลมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.เมือง อ.ท่าศาลา อ.พรมคีรี อ.นบพิตำ  ร่วมงานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ในงาน เดิน วิ่ง เบญจมฯ ๑๑๘ ปี ฮาล์ฟมาราธอน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน การท่องเทียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช