มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ทำคลอดฉุกเฉินที่บ้าน ใกล้แยกคูขวาง     เมื่อเวลา 11.25 น. วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิประชาร่วมใจ รับแจ้งทางโทรศัพท์สำนักงานว่า มีผู้ป่วยปวดท้องใกล้คลอด ในงานศพใกล้สี่แยกคูขวาง บ้านเลขที่ 154/9 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงแจ้งให้อาสาสมัคร ร่วมใจ 2222 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงออกตรวจสอบในเบื้องต้น  

     เมื่ออาสาสมัครไปถึง จึงทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวขึ้นเปล แต่ระหว่างการเคลื่อนย้ายปรากฎว่า ศรีษะของเด็กโผล่ออกมาแล้ว จึงขอสนับสนุน รถพยาบาลร่วมใจ 09 และจนท.กู้ชีพได้ช่วยเหลือทำคลอดฉุกเฉินที่บ้าน  เมื่อคลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิง 1 คน ร้องเสียงดัง ผิวสีชมพู แข็งแรงดี จนท.กู้ชีพได้หนีบสายสะดือไว้ ส่วนรกนั้นก็ออกมาเองทั้งหมด และใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวต่าง ๆ ออกจากทางเดินหายใจ จากนั้นรถพยาบาลร่วมใจ 09 จึงนำ ส่ง รพ.มหาราช อาการปลอดภัยทั้งแม่และทารก 

ทราบชื่อ นางมลฑา  ส่งเสมอ  อายุ 39 ปี  ส่วนเด็ก น้ำหนัก 2,900 กรัม