มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรม ให้โอวาทและให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ 

 
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 มกราคม 2559 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ อบรม ให้โอวาทและให้ความรู้แก่อาสาสมัครใหม่มูลนิธิประชาร่วมใจ ประจำปี 2559 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช