มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 24 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ นำทีมกู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับพระภิกษุ วัดนิโครธวราราม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และสำนักสงฆ์เขามโนรมย์ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ออกช่วยเหลือประชาชนและนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.4 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช