มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ดร.หวู่ หมิง เจียง และคณะเยี่ยมชม มูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ 24 ตุลาคม 2557

ดร.หวู่ หมิง เจียง ผู้แทนแพทยสมาคมฯจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในรถพยาบาลร่วมใจ 09 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยรถพยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิฯ ที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน  และจากนั้นได้ชมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ภัย ในรถร่วมใจ 10  ซึ่ง ดร.หวู่ หมิง เจียง และคณะ ให้ความสนใจเป็นพิเศษในงานด้านช่วยเหลือมนุษยชน ของมูลนิธิประชาร่วมใจ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร   

ก่อนหน้านั้น ดร.หวู่ หมิน เจียง ผู้แทนแพทยสมาคมฯจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 58 ที่ห้องประชุม ฯ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช และได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ในการให้ทุนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ไปศึกษาดูงาน โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธี

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์