มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์เบื้องต้น พื้นที่น้ำท่วม      วันนี้ 24 พ.ย.2556 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ และพระภิกษุสามเณรวัดสระเรียง นำสิ่งของบรรเทาทุกข์และอาหารสำเร็จรูปช่วยเหลือประชาชนพื้นที่น้ำท่วมในเบื้องต้น เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดูอัลบั้มภาพน้ำท่วม นครศรีธรรมราช ปี 2556