มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมอำนวยความสะดวก การแข่งขัน ฟุคซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภันยาเสพติด ครั้งที่1 ประจำปี 2558 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 รถพยาบาลร่วมใจ09 พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมอำนวยความสะดวก การแข่งขัน ฟุคซอลเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภันยาเสพติด ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ประตูลอด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช