มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่ คุณแม่ปราณี ยิ่งยงช่วงเย็น วันที่ 25 เมษายน 2556 มูลนิธิประชาร่วมใจ นำโดย พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วม วางพวงหรีด ไว้อาลัย หน้าศพคุณแม่ปราณี ยิ่งยง มารดานายคณุตม์ ยิ่งยง ซึ่งเป็นทนายความและกรรมการอาวุโส มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ได้เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบัน ณ บ้านต่อเรือ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยทางมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ