มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนบ้านทวดทอง และให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษา สาธิตการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัดถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัย นำมาแสดงเป็นที่สนใจและดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก
 
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษา และองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ นอกจากนี้ เพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ