มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักเรียน โรงเรียนพิมพ์มณี อำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

เมื่อเวลา 11.00น. วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น และสาธิตการใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่นักเรียน โรงเรียนพิมพ์มณี อำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช