มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบใบประกาศเกีตรติคุณให้แก่มูลนิธิประชาร่วมใจ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นาย ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบใบประกาศเกีตรติคุณให้แก่มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ขนอม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือประมงล่ม บริเวณอ่าวท้องชิง ม.2 และบริเวณปากน้ำคลองขนอม ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา