มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมใจท่าศาลา ร่วมใจพรหมคีรี ร่วมใจนบพิตำ พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ มอบข้าวสารอาหารแห้ง 

 
ร่วมใจท่าศาลา นำโดย นายเสถียร จันทร์ชุม ร่วมใจ 2901 ผู้ประสานงานอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอท่าศาลา พร้อมด้วยอาสาสมัครร่วมใจพรหมคีรี และร่วมใจนบพิตำ นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม พร้อมด้วยเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง ช่วยเหลือครอบครัว ของนาย นายหมัด หมาดรอหีม  บ้านเลขที 69/1 ม.5 ต.ท่าศาลา อ ท่าศาลา.จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนขอความอนุเคราะห ์สนับสนุนครอบครัว  จากหน่วยงานภาครัฐ    
 
ทางมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสื่อมวลชน และผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ของจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว เพื่อช่วยเหลือประสานงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป   ในส่วนของอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจในพื้นที่ อำเภอท่าศาลา และ นบพิตำ เมื่อทราบข่าว จึงได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนใน เบื้องต้น ดังกล่าว