มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ รับตราตั้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ รับตราตั้ง รักษาการเจ้าอาวาสวัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช