มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้(29 ธ.ค.57)  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ จุดตรวจตำรวจทางหลวง ถนนสายเอเชีย(หมายเลข 41) หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้แดง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดจุดตรวจร่วมบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ จุดตรวจตำรวจทางหลวง ถนนสายเอเชีย(หมายเลข 41) หมู่ที่ 8 บ้านควนไม้แดง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครต่าง ๆ ซึ่งอยู่ประจำจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง การจราจรให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จุดตรวจร่วมดังกล่าว มีบริการนวดฝ่าเท้า น้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำแก่ผู้ที่สัญจรไปมาด้วย หากผู้ขับขี่ง่วงนอนหรืออ่อนล้าสามารถแวะพักผ่อน และใช้บริการต่าง ๆ ได้ฟรี
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้กำหนดให้มีการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – วันที่ 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน ภายใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตั้งเป้ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้มากกว่าเทศกาลปีใหม่ 2557 คือไม่เกิน 4 คน อย่างไรก็ตามขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด