มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มอบเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี 

เมื่อเวลา 10.30น วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเรือกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับการบริจาคโดย สโมสรโรตารี่ นครศรีธรรมราช ส่งมอบให้มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง