มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

วิทยุสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต (RoIP) มูลนิธิประชาร่วมใจ เพื่อใช้รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติวิทยุสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ศูนย์วิทยุมูลนิธิประชาร่วมใจ ความถี่ 168.275 MHz.  

โดยโปรแกรมทีมสปีค 3 ใช้ได้ใน สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการ andriod 2.3.3 ขึ้นไป, ios , windowห

ลิงค์ดาวน์โหลด สำหรับแอนดรอยด์