มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คนดี...ที่ควรยกย่อง     จากกรณีที่มีการนำภาพครอบครัวสวมหมวกนิรภัยที่ปิดประกาศหมายจับผู้ต้องหา โดยขึ้นป้ายประกาศทั่วทั้ง 4 มุมเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้ ทั้ง 4 ครอบครัวที่ถูกออกหมายจับได้เข้ามอบตัว พร้อมทั้งมารายงานตัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับรางวัล ประกาศนียบัตร จากนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งหนึ่งในครอบครัวที่ถูกออกหมายจับนั้นเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล นามเรียกขาน ร่วมใจ 1518 หรือนายจรูญ สุคนธชาติ (บังแอน)