มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิประชาร่วมใจ อำนวยความสะดวก ในงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามที่ 4 ณ ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิประชาร่วมใจและอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อำนวยความสะดวก ในงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามที่ 4 ณ ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช โดยใช้ชื่อว่า "ปั่นสร้างสุข สนุก-ท้าทาย Style Mountain Bike" ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557