มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมพิธีแห่พระรอบเมืองประเพณีถือศีลกินเจเดือน9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 

วันที่ 29 กันยายน 2557 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เข้าร่วมพิธีแห่พระรอบเมืองประเพณีถือศีลกินเจเดือน9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2557 และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร