มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมอำนวยความสะดวก พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง 

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าร่วมอำนวยความสะดวก พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง