มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会
 
   > > อัลบัมภาพ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล