มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 31 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ มอบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช