มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตื์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 81 พรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช สทท.11 ชมคลิป