มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

Mr.Alan Tan นำคณะจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศแอฟริกาใต้ เข้าเยี่ยมชมกิจการมูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 3 ธันวาคม 2557

Mr. Alan Tan (ตัน เช็ง เอียน)ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท AT Consultancy และรองประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อังกฤษ และแอฟริกาใต้  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ

Mr. Alan Tan ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และเป็นผู้ซึ่งให้การอุปถัมป์ สนับสนุนมูลนิธิประชาร่วมใจ มาโดยตลอด ได้นำคณะกราบนมัสการ พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ  และเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในรถพยาบาลร่วมใจ 09 ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยรถพยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิฯ ที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ซึ่ง Mr. Alan Tan  ได้ให้การสนับสนุนในการจัดซื้อรถพยาบาลคันนี้ด้วย  จากนั้นได้ชมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ภัย ในรถร่วมใจ 10  

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ บรรยายแนะนำอาคารต่างๆ ในแบบจำลอง “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” จากนั้นในช่วงบ่ายได้นำคณะเข้าชมสถานที่ก่อสร้างของโครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช 

จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น. Mr. Alan Tan และคณะ เดินทางไปชมวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช   ก่อนจะเดินทางกลับ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  

การเดินทางมาครั้งนี้ของ Mr. Alan Tan และคณะ เป็นการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ และ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2557  ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งได้จัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา