มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมงานเบิกฟ้าหน้าทัพ 

เมื่อเวลา 20.00 น.วันนี้ 3 เมษายน 2559 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ร่วมงานเบิกฟ้าหน้าทัพ และขึ้นบรรยายบนเวทีงานเบิกฟ้าหน้าทัพ ครั้งที่ 4 ณ มัสยิดดารุ้ลอามานบ้านหน้าทัพ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช