มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน 2551Download FIle

มูลนิธิประชาร่วมใจ   แผนกบรรเทาสาธารณภัย

ผลการปฏิบัติงานของแผนกบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร

ประจำเดือน เมษายน 2551

 

ลำดับ

รายการที่ปฏิบัติงาน

จำนวน/ราย

1

อุบัติเหตุทางการจราจร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ นำส่งโรงพยาบาลต่างๆ

180

2

อุบัติเหตุทางการจราจร มีผู้เสียชีวิต

10

3

เหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

19

4

เหตุฆ่ากันตาย

8

5

บริการพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ณ ที่เกิดเหตุและโรงพยาบาล

8

6

นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลต่างๆ

36

7

นำหญิงมีครรภ์ใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลต่างๆ

3

8

ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอื่นๆ นำส่งโรงพยาบาลต่างๆ

16

9

เสียชีวิตจากกรณีอื่นๆ

8

10

นำศพฝากรอญาติ

-

11

บริจาคหีบศพให้กับศพไร้ญาติ หรือมีญาติแต่ยากจน

4

12

เข้าร่วมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนตลอดจนงานบริการประชาชน

6

 

รวมทั้งสิ้น

298