มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับอำเภอขนอม โรงพยาบาลขนอม ข้าราชการ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าซ และพสกนิกรอำเภอขนอม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับอำเภอขนอม โรงพยาบาลขนอม ข้าราชการ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม โรงแยกก๊าซ และพสกนิกรอำเภอขนอม ร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
 
 พสกนิกรอำเภอขนอมร่วมประกอบพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 รูป นำโดยพระครูพิพัฒน์สีลานุกูล เจ้าคณะอำเภอขนอม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการ  จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ประชาชนทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก  ซึ่งมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้จัดขึ้นทุกปี อย่างต่อเนื่องมา 15 ปี