มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พสกนิกรอำเภอขนอม พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 

เมื่อเวลา 19.30 น. (วันที่ 5 ธันวาคม 2558) มูลนิธิประชาร่วมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานองค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ และพสกนิกรอำเภอขนอม พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา