มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 7 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ นำข้าวกล่อง 300 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม 300 โหล แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซ.พะเนียด ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช