มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

อิ่มบุญ อิ่มใจ ถือศีลกินเจ ประจำปี 2556  มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมจัดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2556 ร่วมรับประทานอาหารเจ ฟรี ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ สำนักงานชั่วคราว มูลนิธิประชาร่วมใจ วัดบูรณาราม ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเชิญร่วมสักการะพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ดูอัลบัมภาพ