มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมวางหรีดไว้อาลัยแด่ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

ช่วงเย็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2553  มูลนิธิประชาร่วมใจ นำโดย นายชัยเลิศ ธรรมศรัทธา ตัวแทนมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วม วางพวงหรีด ไว้อาลัย หน้าศพ นายบุญวัฒน์ ชีช้าง อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ วัดหน้าพระบรมธาตุ อ.เมืองนครศรีธรรมราช สร้างความเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่ง ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณงามความดีแก่สังคมและจังหวัดนครศรีธรรมราช