มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ         

      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556  กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ ร้อย.ปจว.4  ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พล.ต.ชาญประดิษฐ์ แสงนิล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานอ่านสาสน์วันเด็กของนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 จัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารและกิจกรรมทางทหาร ประเภทต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้สัมผัสบรรยากาศของยุทโธปกรณ์จริง ที่นำมาจัดแสดง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรมกองทัพภาค 4  

    ในส่วนของมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ได้รับเชิญจากทางกองทัพภาคที่4 ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดบูทกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกของรางวัลเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัยและรถพยาบาลของมูลนิธิฯ นำมาแสดงและให้เด็กๆ เยาวชน สัมผัสของจริง เป็นที่สนใจและดึงดูดเยาวชนและผู้ปกครองจำนวนมาก  จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิืประชาร่วมใจ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีความยินดีอย่างยิ่งในการทำงานร่วมมือกับทางกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด