มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เปิดรับต่อบัตรอาสาสมัคร​เก่าและรับสมัคร​อาสาสมัครใหม่ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ประจำปี 2565