มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานวางศิลาฤกษ์ ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล

ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานวางศิลาฤกษ์

ตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2559

เวลา 09.00 น. 


ณ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

                                โดย ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี 
                              พร้อมผู้มีจิตกุศลศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มาร่วมงานอันเป็นมหากุศลในโอกาสนี้ร่วมกัน