มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจ จัดงานเทศกาลกินเจ บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นี้ 

มูลนิธิประชาร่วมใจ จัดงานเทศกาลกินเจ บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นี้ เวลา 11.00 น.- 19.00 น. ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์.0 7534 5599