มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

Mr.Chen shengmao พร้อมคณะจากประเทศจีน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560  Mr.Chen shengmao พร้อมคณะจากประเทศจีน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิประชาร่วมใจ ณ สำนักงานชั่วคราว วัดบูรณาราม โดยมี พระบุญฤทธิ์   หงส์ประสาธน์  ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ
 
Mr.Chen shengmao ได้นำคณะกราบนมัสการ พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิประชาร่วมใจ และเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในรถพยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิฯ ที่ออกให้การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
 
พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ บรรยายแนะนำอาคารต่างๆ ในแบบจำลอง “โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัย” จากนั้นในช่วงบ่ายได้นำคณะเข้าชมสถานที่ก่อสร้างของโครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช
 
จากนั้นเวลาประมาณ 15.00 น.  Mr.Chen shengmao และคณะ เดินทางไปชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช