มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล 
ร่วมซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ที่ โรงพยาบาลมหาราชระดมรถกู้ภัย รถฉุกเฉิน และเฮลิคอปเตอร์ 
เข้าร่วมซ้อมแผนคึกคัก ท่ามกลางความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก

 
เวลา 17.30 น.วันนี้ (15 ม.ค.57) ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจังหวัด ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดฝึกซ้อมแผนขึ้น เพื่อทบทวนแผนและบูรณาการประสานงานและการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด และเป็นการทบทวนมาตรการและตรวจสอบแผนผังแสดงทางหนีไฟ ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผน ช่วงเวลากลางคืนครั้งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สมมุติสถานการณ์ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณชั้น 2 ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลมหาราช เปลวเพลิงลุกไหม้รุนแรงจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ซึ่งมีผู้ติดอยู่ในอาคารดังกล่าวหลายคน จึงต้องมีการใช้ทีมผจญเพลิง ทีมกู้ชีพ กู้ภัย รถดับเพลิงจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารให้ปลอดภัย ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ โดยเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางถนนพัฒนาการคูขวาง เป็นเส้นทางสายหลักในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ มีรถกู้ชีพ กู้ภัย ของหน่วยงานตำรวจ ทหาร มูลนิธิ รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติครั้งนี้ เป็นจำนวนประมาณ 300 นาย ประชาชนต่างพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาไม่ทราบเรื่องดังกล่าวตื่นตกใจกับเหตุการณ์ แต่เมื่อได้รับการชี้แจงก็เข้าใจ ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและญาติผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลได้เฝ้าดูการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องกันพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานเหมือนเช่นการปฏิบัติจริง