มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ ห้างโรบินสันโอเชี่ยน