มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เริ่มต้นตอกเสาเข็ม อาคารพลับพลา ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558 

เริ่มต้นตอกเสาเข็ม อาคารพลับพลา  ใน "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2558
 
พลับพลา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นเดียว กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 6 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 175 ตารางเมตร ตัวอาคารเปิดโล่งตลอดอาคาร ใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของมูลนิธิฯ