มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

พิธีทำบุญ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตไร้ญาติประจำปี 2558 

วันที่17 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตไร้ญาติประจำปี 2558 ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 
พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจได้ร่วมกันทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ ประจำปี 2558 โดยมีการประกอบพิธี 3 ศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม โดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธี