มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.