มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ตอกเสาเข็มอาคารรับรอง 1 และ 2 "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" 

ตอกเสาเข็มอาคารรับรอง 1 และ 2 "โครงการก่อสร้างตำหนักพระมหาโพธิ์สัตว์กวนอิม ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ" ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 

อาคารรับรองลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนร่วมสมัย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร  กว้าง 14.5 เมตร ยาว 36 เมตร สูง 23.8 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 1,566 ตารางเมตร  ชั้นที่ 1 เป็นที่พักอาคันตุกะ พร้อมห้องน้ำภายในห้อง  ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพักแบบรวมมีห้องน้ำด้านข้างของอาคารแต่ละชั้น