มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ผ่องศรี ด่านสุวรรณ 

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 พระบุญฤทธิ์  หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ผ่องศรี ด่านสุวรรณ ซึ่งเป็นภรรยาของคณะกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบัน