มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เรียนเชิญรับประทานอาหารเจ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 

มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เรียนเชิญรับประทานอาหารเจ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นี้ เวลา 11.00 น.- 19.00 น. ณ มูลนิธิประชาร่วมใจ (สำนักงานชั่วคราว) วัดบูรณาราม ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์. 075-345599 , 075-318833