มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ช่วยเหลือประชาชนและนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

วันที่ 23 มกราคม 2560 พระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ นำทีมกู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จ.กาญจนบุรี ออกช่วยเหลือประชาชนและนำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.นครศรีธรรมราช