มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

มูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมรถพยาบาลร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูปแบบ ประจำปี 2561 

 
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจพร้อมรถพยาบาลร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูปแบบ ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดขึ้นในเวลา 21.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยได้จำลองเหตุการณ์ขู่วางระเบิดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ จำนวน 50 คน ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน ตลอดจนการแก้ไขสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี