มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมงานสถาปนานายกสมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช สมัยที่73 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น.  ที่สมาคมพาณิชย์จีน นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฯพณฯ จัง จิ้น สง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เข้าสถาปนนายกสมาคมพาณิชย์จีนและคณะกรรมการสมัยที่73 โดยมีพระบุญฤทธิ์ หงส์ประสาธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศลและตัวแทนสมาคมจากมูลนิธิต่างๆรวมถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกสมาคมพาณิชย์จีนและคณะกรรมการสมัยที่73