มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

รำลึก 10 ปี สึนามิ จ.กระบี่ จ.พังงา จ.ภูเก็ตดูภาพเพิ่มเติม