มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล-Moonnithi Pracha Ruamchai(people unity foundation)-民联基金会

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 มูลนิธิประชาร่วมใจ องค์การสถานสาธารณกุศล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในด้านอุบัติเหตุต่างๆ สาธิตการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กู้ภัยเครื่องตัดและถ่าง อุปกรณ์กู้ชีพ หน่วยรถกู้ภัย รถพยาบาลนำมาแสดงเป็นที่สนใจและดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก